Utveckling av hållbara lösningar för oljesystem

Relativt nya forskningsresultat beskriver risken för gnistbilning i oljesystem och dess konsekvenser. När en icke-elektriskt ledande vätska (tex olja) trycks igenom ett dito filtermembran (av tex glasfiber eller cellulosa), finns stor risk för separering av elektroner, dvs bildandet av statisk elektricitet. Det innebär att filtret att laddas med en potential och oljan med den motsatta.

Matfors Hydraulservice expanderar

Den 14 maj  2019 invigdes en unik anläggning för rening av kemiska lösningsmedelsblandningar. Anläggningen som ligger i Vargön, Vänersborg, har konstruerats enligt ett koncept som cleantechföretaget CirChem tagit fram.

Utökat serviceuppdrag för SCA Ortviken

Anläggningen består av tre huvuddelar, en mottagningsenhet där kontaminerade kemiska blandningar pumpas in, själva produktionsanläggningen för rening och separation samt en utlastningsdel där det renade materialet kan användas i industriella processer och tillverkningsprocesser.