Utveckling av hållbara lösningar för oljesystem

Utveckling av hållbara lösningar för oljesystem

Relativt nya forskningsresultat beskriver risken för gnistbilning i oljesystem och dess konsekvenser. När en icke-elektriskt ledande vätska (tex olja) trycks igenom ett dito filtermembran (av tex glasfiber eller cellulosa), finns stor risk för separering av elektroner, dvs bildandet av statisk elektricitet. Det innebär att filtret att laddas med en potential och oljan med den motsatta.