Smart Gluer

Smart Gluer är en världspatentsökt uppfinning som utvecklats av Matfors Hydraulservice AB i nära samarbete med massaindustrin.

Balen utan tråd

En revolutionerande ballimningsmaskin som i jämförelse med de trådmaskiner som använts tidigare kommer att medföra stora miljö- och arbetsmiljömässiga förbättringar.

Den processkritiska och arbetsmiljömässiga risk som avtrådning innebär elimineras helt, då ingen risk för piskskador kan uppstå. Inte heller riskerar bruken att få in skadlig metall i processen.

Istället för att binda ihop massabalarna med ståltråd, limmar Smartgluer ihop dem med ett miljövänligt lim. Limmet är vattenlösligt och påverkar därför inte massans kvalitet.

Smart Gluer i produktion

Genom att använda Smart Gluer som emballeringsmetod görs flera besparingar. Underhållskostnaderna blir betydligt lägre än för en trådbindningsmaskin och hanteringen av massabalar blir mer effektiv eftersom Smart Gluer inte använder någon ståltråd. Kostnaden för limmet motsvarar endast ca 1/8-del av trådkostnaden.

Smart Gluer utgör ett starkt konkurrensmedel eftersom massaindustrin med denna lösning inte behöver investera i kostsamma avtrådningsmaskiner. Därmed minimeras risken för olyckor och produktionsbortfall orsakat av föroreningar i massan.

Utvecklad för massaemballering

Limmaskinen Smart Gluer är utvecklad för massaemballering och hårt testad under flera år på Östrands massabruk utanför Sundsvall. Smart Gluer är i botten en vikmaskin som använder sig av sex munstycken för att med tryckluft applicera lim på massabalen. Detta tillsammans med en torkstation är en kompakt lösning som kan installeras i de flesta förekommande emballeringslinjer. Det miljövänliga limmet är vattenlösligt och påverkar således inte den fortsatta processen.

Vill du ha offert?

Begär offert för vår Smart Gluer i vårat offert-formulär.

Genom att vistas så nära naturen, förstärks viljan att värna om den.

Många av de varor och tjänster vi tillhandahåller hjälper våra kunder att förbättra sin miljö. Vi strävar alltid efter att tillsammans med kunder.