Den 14 maj  2019 invigdes en unik anläggning för rening av kemiska lösningsmedelsblandningar. Anläggningen som ligger i Vargön, Vänersborg, har konstruerats enligt ett koncept som cleantechföretaget CirChem tagit fram.