Vakuumaggregat

Hydrovac-SH2000 vakuumaggregat använder två tekniker för att ta bort vatten från olja, vakuumtorkning och avgasning. 

Beprövad och patenterad teknik

Med beprövad och patenterad teknik tar den bort 100% fritt vatten, emulsioner, gaser och mer än 90% av bundet vatten.

Genom att minimera vatten- och gasföroreningar kan en serie problem i hydraulsystem reduceras eller helt elimineras. Vatten är tillsammans med smuts en av hydraulikens största orsaker till problem. Generellt sett kan en fördubblad vattenhalt i hydrauloljan halvera livslängden på komponenter i systemen. Vatten i oljan kan orsaka allvarliga maskinstörningar då det påskyndar additivernas nedbrytning och ökar korrisionsrisken på känsliga komponenter, vilket i förlängningen leder till kostsamma produktionsstopp och/eller försämrad kvalitet på tillverkade produkter.

Maximalt vattenuttag utan att förstöra oljans fysiska egenskaper.

Hydrovac-SH2000 är ett externt avvattningsaggregat där förorenad olja tillsammans med luft samlas i en vakuumkammare och värms upp till ungefär 50°C. Detta är en idealisk lösning eftersom vatten vid den här temperaturen förångas under vakuum. För de flesta hydraul- och smörjoljor möjliggör detta maximalt vattenuttag utan att förstöra oljans fysiska egenskaper.  

Temperatur och flöde är justerbar för att kunna möta de individuella behov som kan tänkas uppstå. Genom att utsätta den vattenförorenade oljan för värme under vakuum omvandlas vattnet och gasen till mättad ånga. Ångan lämnar kammaren i toppen, kyls av och kondenseras. Den renade oljan ligger kvar i botten och pumpas tillbaka in i systemet.

Kompakt och fristående

Hydrovac-SH2000 är konstruerad för användning i hydraul- och smörjsystem där vatteninträngning är ett konstant eller regelbundet problem. Det är en kompakt fristående enhet som kan hantera alla oljor med viskositeter från 3-700 cSt (vid 40 °C) då den har en justerbar flödeshastighet på 100-600 l/h.

Enheten är utrustad med hjul för att enkelt kunna flyttas runt och anslutas till vilket befintligt aggregat som helst, eller för en permanent installation.  

Vill du ha offert?

Begär offert för Vakuumaggregat i vårat offert-formulär.

Genom att vistas så nära naturen, förstärks viljan att värna om den.

Många av de varor och tjänster vi tillhandahåller hjälper våra kunder att förbättra sin miljö. Vi strävar alltid efter att tillsammans med kunder.