TrafoKleener

Matfors Hydraulservice AB’s unika lösning har renat transformatoroljor under drift sedan 1998.

Trafokleener är en komplett mobil reningslösning

Föroreningar, vatten och gaser är oönskade ämnen i transformatorers isolerolja som med tiden äventyrar transformatorns driftsäkerhet.

Trafokleener är en komplett mobil reningslösning som i botten bygger på KLEENTEK’s välbeprövade ELC. Kombinerat med en avfuktare avlägsnas skadliga gaser, oxidationer, partiklar och vatten ur isolatoroljan på ett effektivt sätt. 

Med Trafokleener förebyggs lätt problem med diffusionsspärr, något som annars kan ske när oljans oxidationsprodukter samlas i koppartrådens cellulosaisolering. Diffusionsspärren hindrar fukt och gaser som finns i cellulosan att tränga ut, detta påskyndar drastiskt isoleringens föråldringstakt som i längden kan leda till allvarliga driftstörningar.

Ökad driftsäkerhet för producenter, el-leverantörer och kunder.

Det slutgiltiga målet med att använda Trafokleener är inte att rena oljan i sig, utan att genom ren olja indirekt åstadkomma ökad driftsäkerhet för producenter, el-leverantörer och kunder.

  • Ökad livslängd – oljans och därmed anläggningens föråldringstakt avtar drastiskt
  • Lägre arbetstemperatur – ökar verkningsgraden
  • Ökad driftsäkerhet – kostsamma driftstopp minskar
  • Högre effektivitet – transformatorns belastningsbarhet ökar högre belastningsbarhet
  • Bättre miljö – behovet av oljebyten minskar avsevärt

Färre oljebyten och längre livslängd

Inom de flesta industrier råder höga miljökrav. En torr och ren olja är en viktig parameter för lång livslängd. Matfors Hydraulservice AB är en erfaren leverantör av produkter som bidrar till ett renare system med färre oljebyten. Ökad livslängd bidrar till ett driftsäkrare system som fodrar färre oljebyten och lägre reparationskostnader.

Matfors Hydraulservice AB’s mål har sedan 1980 varit att erbjuda industrin miljövänliga oljereningstjänster som ökar driftsäkerheten.

Vill du ha offert?

Begär offert för vår TrafoKleener i vårat offert-formulär.

Genom att vistas så nära naturen, förstärks viljan att värna om den.

Många av de varor och tjänster vi tillhandahåller hjälper våra kunder att förbättra sin miljö. Vi strävar alltid efter att tillsammans med kunder.