Kvalitetspolicy

Företagsledningen har formulerat en policy för att klargöra företagets inställning när det gäller kvalitetsfrågorna.

Företagsledningen har formulerat en policy för att klargöra företagets inställning när det gäller kvalitetsfrågorna. Denna skall vara det rättesnöre som gäller för vars och ens handlande.

Ansvar

Företagsledningen ansvarar för att policyn är förstådd och tillämpad av alla anställda i företaget.

Kvalitetspolicy

Med kompetent och ansvarskännande personal skall vi på Matfors Hydraulservice AB leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet, i rätt tid och mängd samt på rätt sätt.

Detta görs möjligt genom att vi följer ett väl definierat kvalitetssystem, vari fortlöpande utveckling av våra medarbetare ingår och där våra leverantörer får klara besked om våra krav. Vårt syfte är att därigenom motsvara och överträffa kundens förväntningar.

Med lyhördhet för kundens behov skall vi ständigt förbättra vårt kvalitetssystem, våra produkter och tjänster. Rätt kvalitet är en viktig förutsättning för vår konkurrensförmåga och lönsamhet.

Kunders krav och författningskrav skall uppfyllas.

Den nöjde kunden är vår belöning.

Certifikat

AAA Certification AB intygar härmed att ledningssystemet granskats och uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ledningsystemet omfattar försäljning av elektrostatiska oljerening, transformatorrening och maskin för limmade massabalar.