TriboDryer

Kylavfuktare för smörj- och hydrauloljor.

En effektiv och miljövänlig lösning.

TriboDryer är en kylavfuktare som kondenserar fritt och bundet vatten ur alla typer av oljor. Den är en perfekt lösning för system i särskilt utsatta miljöer.

Vatten är tillsammans med smuts en av hydraulikens största orsaker till problem. Generellt sett kan en fördubblad vattenhalt i hydrauloljan halvera livslängden på komponenter i systemen. Vatten i oljan kan orsaka allvarliga maskinstörningar då det påskyndar additivernas nedbrytning och ökar korrisionsrisken på känsliga komponenter. Vilket i förlängningen leder till kostsamma produktionsstopp och/eller försämrad kvalitet på tillverkade produkter. 

Ökad driftsäkerhet för producenter, el-leverantörer och kunder.

Olja med hög vattenhalt byts ofta, ett onödigt kostsamt arbete som har en direkt negativ miljöpåverkan.

Matfors Hydraulservice AB kan som erfaren leverantör av reningslösningar för hydraulik med TriboDryer erbjuda en effektiv och miljövänlig lösning.

TriboDryer är en kylavfuktare som kondenserar fritt och bundet vatten ur alla typer av oljor. Den är en perfekt lösning för system i särskilt utsatta miljöer, som: pappersindustrier, bearbetningsverkstäder och underjordsgruvor. Avfuktaren kan enkelt anslutas till vilket befintligt aggregat som helst upp till 50m3.

Färre oljebyten och längre livslängd

Inom de flesta industrier råder höga miljökrav. En torr och ren olja är en viktig parameter för lång livslängd. Matfors Hydraulservice AB är en erfaren leverantör av produkter som bidrar till ett renare system med färre oljebyten. Ökad livslängd bidrar till ett driftsäkrare system som fodrar färre oljebyten och lägre reparationskostnader.

Matfors Hydraulservice AB’s mål har sedan 1980 varit att erbjuda industrin miljövänliga oljereningstjänster som ökar driftsäkerheten.

Vill du ha offert?

Begär offert för vår TriboDryer i vårat offert-formulär.

Genom att vistas så nära naturen, förstärks viljan att värna om den.

Många av de varor och tjänster vi tillhandahåller hjälper våra kunder att förbättra sin miljö. Vi strävar alltid efter att tillsammans med kunder.