TriboDryer

Kylaravfuktare löser problemen med vatten i stora smörj- och hydraulsystem.

Tribodryer är en liten avfuktare för stora industriella hydraul- och 

smörjoljetankar. Oljan avvattnas genom att luften på tanktoppen avfuktas.

När tankluften blir torr kan den uppta ytterligare fuktighet från oljan.

På detta sätt kan oljan avfuktas mycket ekonomiskt med avseende på

investerings-, drift- och underhållskostnader. Tankar upp till 50 m 3

volym kan avfuktas med Tribodryer.

Tribodryer.pdf