TrafoKleener

Renar transformatorolja under drift.

Föroreningar, vatten och gaser är oönskade ämnen i isoleroljan, som kan äventyra transformatorns driftsäkerhet. Med TrafoKleener behöver man inte byta ut förbrukad isolerolja utan kan rekonditionera den under drift med mycket gott resultat. Oljan renas från föroreningar och avgasas med en mobil utrustning. Därefter tillsätts antioxidanter efter behov, vilket "konserverar" transformatorn för fortsatt problemfri drift.
 
- Förbättra transformatorns driftbetingelser.
- Transformatorn renas under drift.