Smart Gluer

Byt tråden mot lim vid emballering av massabalar med SMART GLUER
 
Den farliga baltråden behövs inte längre. Limma ihop balomslagen med ett vattenlösligt lim. Detta ger en enklare och miljövänligare hantering för både massa- och pappersindustrin.
 
-Billigare än tråd.
-Eliminerar olycksrisker.
-Miljövänligt.

 


 

Smart Gluer i drift vid Rottneros Bruk

Med limmade balar reduceras
olycksrisken vid avtrådning.
 
 

Smart Gluer i drift vid Vallviks Bruk