Oljerening

Förläng maskinernas livslängd!

Kleentek elektrostatiska oljerenare avlägsnar alla typer av föroreningar i oljan inklusive hartser och oxidationsprodukter. Många av våra kunder har minskat sina driftstopp och servicekostnader med mer än 75% genom att hålla oljan ren med denna metod.

Föroreningar i oljan, främst hartser och oxidationsprodukter, stör maskinens funktion. Ren olja ger förutom högre produktion och lägre kostnader även miljövinster då ren olja inte behöver bytas.

 

- Ökad tillgänglighet på maskinerna.
- Högre produktkvalitet.
- Bättre arbetsmiljö.
- Minskat oljeläckage.
- Inga filterbyten.
- Lägre hanteringskostnader.
Ladda hem produktblad (pdf-filer):
 
 

GNISTBILDNING I OLJESYSTEM
Relativt nya forskningsresultat beskriver risken för gnistbilning i oljesystem och dess konsekvenser. När en icke-elektriskt ledande vätska (tex olja) trycks igenom ett dito filtermembran (av tex glasfiber eller cellulosa), finns stor risk för separering av elektroner, dvs bildandet av statisk elektricitet. Det innebär att filtret att laddas med en potential och oljan med den motsatta.

Olika parametrar såsom filterfinhet, flöde, viskositet mm påverkar laddningspotentialen och uppladdningstiden. I praktiken har det visat sig att fina filter i stort sett alltid laddas till den potential att gnisturladdningar uppstår i såväl filter som i oljetankar. Dock är det få som observerat effekterna och man märker inget från "utsidan" då alla system i praktiken är jordade. För att visa vad som sker har vi isolerat ett filter med filterhus och jordat detta via ett "gnistgap".

Potentialen på dessa gnisturladdningar är flera 10.000-tals eller 100.000-tals Volt och lokalt är temperaturen i gnistorna mellan 10.000 och 20.000 C. Inga oljemolekyler klarar av så höga temperaturer så därför krackas (sönderdelas) dessa omedelbart och bildar sk fria radikaler. Fria radikaler är i motsats till oljemolekyler väldigt reaktionsbenägna och reagerar därför snabbt med syremolekyler, som finns i oljan i form av löst luft. Med tiden bildas sedan oxidationsprodukter (hartser) av oljan. Dessa
har i motsats till olja "klistriga" egenskaper och fastnar lätt på metallytor, där de fångar andra partiklar och bildar sandpappersliknande avlagringar. Sådana avlagringar kan ha förödande effekt på tex rörelserna i fina hydraulventiler och i värsta fall kan ventilerna "hänga" sig.
 
Denna typ av problem uppstår inte omedelbart i nya system, utan det kan ta ett par år innan de uppkommer. Alla som arbetar inom industrin, där automatiseringsgraden är hög och med allt färre människor runt maskinerna, kan förstå vad det kan innebära i form av driftstörningar/-stopp och kvalitetsförsämringar av tillverkade produkter samt de ekonomiska konsekvenserna härav.