Miljöpolicy

 
SYFTE:
Miljöpolicyn är basen för företagets miljöarbete, den klargör företagets inställning i miljöfrågor.
Miljöpolicyn skall vara det rättesnöre som gäller för vars och ens handlande.

ANSVAR:
VD ansvarar för att policyn är förstådd och tillämpad av alla anställda i företaget.

OMFATTNING:
Hela företaget.
 
MILJÖPOLICY
Många av de varor och tjänster MATFORS HYDRAULSERVICE AB tillhandahåller hjälper våra kunder att förbättra sin miljö. Vi strävar alltid efter att tillsammans med kunder, samarbetspartners och leverantörer hitta de ur miljösynpunkt bästa lösningarna i ett livscykelperspektiv. Vi skall bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och bindande krav. Vi ska samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål och främjar skyddande av miljön.
 

Detta uppnås genom att: 

  • göra samtliga på företaget delaktiga i vårt miljöarbete.
  • ställa tydliga miljökrav dels på leverantörer av varor och tjänster dels på övriga samarbetspartners.
  • sträva efter att minska vår resursförbrukning.
  • arbeta för ett miljöanpassat materialflöde genom företaget.
  • begränsa kemikalieanvändningen och välja ur miljösynpunkt bästa möjliga kemikalie.